Restaureringen

Af Holger Grumme

I 2010 var det 100 år siden, Holger Petersen havde bygget Villaen og anlagt området omkring den. Den var stadig velbesøgt, men efterhånden også meget forfalden. Springvandet med den lumske dreng var utæt, og stierne var ikke ryddede og forbandt ikke længere de forskellige elementer i parken. Søerne var tilgroede, og vildt krat og buske prægede hele området og besværliggjorde adgangsforholdene og hæmmede helhedsindtrykket. Desuden manglede der generel information om anlægget.billeder-017.jpg

En gruppe lokale borgere indledte derfor frivilligt et samarbejde med ejerne af Baldersbæk om at reetablere anlægget og øge natur- og kulturværdierne - alt sammen med henblik på at maksimere herlighedsværdien og skabe en øget glæde for brugerne af området. I løbet af perioden 2010-2012 arbejdede gruppen på at fremskaffe midler til projektet, der løb op i ca. tre millioner kroner. Samtidig blev der søgt tilladelser hos diverse myndigheder, og der blev etableret et samarbejde med DR om at filme og formidle processen.

Anlægget blev sat i stand med støtte fra: Realdania, Lokale Grønne Partnerskaber, LAG Varde, LAG Vejen, LAG Billund, Aage V. Jensens Fond, 15. Junifonden, Friluftsrådet, Vejen Kommune, Gotfred Kirks Fond, Brandkassefonden Sydvest og Holger Laage Petersen og Hustrus Fond.

 

Baldersbæk AddThis