Skulpturer og kunst

På Baldersbæk er det særligt billedhuggeren Anders Bundgaard der har udsmykket området.

Kunstneren Anders Bundgaard

Af Holger Grumme

Anders Bundgaard, 1864-1937, dansk billedhugger. Hans værker er udført i en robust, naturalistisk stil, ofte granit, og den fabulerende form viser hans interesse for dansk kirkekunst. I 1890'erne stod han for udsmykning af Københavns Rådhus og det ny Christiansborg. Det store gennembrud var Gefionspringvandet, der må betegnes som hans hovedværk. Sammen med billedhuggeren Hansen-Jacobsen skabte han den epokegørende "Den Fri kunstudstilling".

Bundgaards værker rummer ofte et mytologisk og nationalt element, eksempelvis Cimbrertyren, der bliver genfortalt i en folkelig nyromantisk stil, som har medvirket til hans popularitet, idet hans værker er let forståelige. Hans evner for anekdotiske pointer og monumental form gjorde ham til en velegnet skaber af store nationale monumenter. B's kraftfulde formsprog giver hans skulpturer præg af noget rodfæstet dansk, og med den nordiske fortid og mytologi som en national kraftkilde, må han siges at stå i åndelig gæld til Grundtvig.

Baldersbaek-historien.jpg

I årene fra 1910-1932 opholdt billedhuggeren Anders Bundgaard, 1864-1937, sig ofte på plantageejendommene, hvortil han lod udføre en række skulpturer bl.a. den berømte statue af E. Dalgas ved Høllund Søgård. Holger Petersen og Anders Bundgaard var nære venner, og det var naturligt for Holger Petersen at bede ham udføre en række skulpturer til Baldersbæk. Anders Bundgaard er således manden bag stendyssen, kilden, Treherredsstenen, statuen af Holger Petersen, springvandene. Desuden har han været involveret i opsætningen af figurene fra Børsen og anlægget af de 4 damme. Endelig har han hugget årstal ind i sten rundt i plantagen - årstal, der viser hvornår de enkelte dele af plantagen er tilplantet.

Baldersbæk AddThis