Naturen

Størstedelen af Baldersbæk Plantager er karakteriseret ved fredede og naturbeskyttede arealer.

Landskabet omkring Baldersbæk Plantage

Af Mogens K. Poulsen

Geologiske kort for området omkring Hovborg, viser Holme Å-dalen omgivet af de fire bakkeøer - Holsted Bakkeø mod syd - Hejnsvig Bakkeø mod nordøst - Esbjerg Bakkeø mod vest og Skovlunde Bakkeø mod nordvest.

Disse bakkeøer er landskaber dannet under forrige istid for ca. 100.000 år siden. Imellem dem ligger bl.a. Holmeådalen og landskabet imellem de fire bakkeøer, som er aflejringer fra sidste istid for ca. 12.000 år siden.
Isranden stod ved "Vejen – Bække" og da den smeltede løb smeltevandet med al det opslemmede materiale ud via Gispel Mose og videre mod vest imellem disse Bakkeøer. En del smeltevand løb ud i Sneum Å dalen hvorved den brede smeltevandsfloddal blev dannet - i denne blev Holmeådalen dannet. Nu slynger Holme Å sig smukt i bunden af denne dal.
Bakkeøerne er overvejende opbygget af sand og måske lidt kalk, men da de har været udsat for nedbør i ca. 100.000 år, er der her sket en kraftig udvaskning. Det samme gælder for smeltvandsfloddalen, der består af sand uden indhold af kalk.
Udvaskning af mineralerne Al, Mg og Mn medførte dannelsen af et hård og til dels giftig lag: Alen. Den måtte brydes ved opdyrkning og tilplantning af plantagerne.

Baldersbæk AddThis