Naturen

Størstedelen af Baldersbæk Plantager er karakteriseret ved fredede og naturbeskyttede arealer.

Søen, bækken og åen

Af Holger Grumme

Øst for skoven har vandløbet Baldersbæk sit kildeudspring og løber gennem engdalen ned til de fire kunstigt anlagte damme. bunden af Baldersbæk.jpgDammene var oprindeligt et resultat af tørveskær, men i 1913 regulerede Holger Petersen og billedhugger Anders Bundgaard dammene ud og stemte søerne op.

Søerne, der er nogle meget næringsfattige rene søer, blev anlagt som karpedamme – det vil sige meget lavbundede søer med en dyb rende i midten. Når man ønskede at fange fiskene, stoppede man indløbet i dammene og sænkede vandstanden i søerne, så der kun var vand i den dybe rende i midten. Herfra kunne man så fange fiskene og sortere dem efter størrelse. Det var imidlertid ikke karper men kildeørreder, man fedede op i søerne. Fiskemesteren-ved-karpedammene.jpgDa der ikke var indlagt elektricitet på Villaen, og køle- og fryseforhold knap nok var udviklet, fik en af skovens ansatte til opgave også at være fiskemester. Inden gæsterne kom til Villaen, blev vandet lukket af søerne, hvorved man så kunne sortere de spiseklare fisk fra og sætte dem i hyttefade, indtil køkkenet skulle bruge dem.

De lavbundede søer groede ret ofte til, fordi solens stråler let nåede søbunden og derved kunne sætte gang i vegetationen. Derfor var det ofte nødvendigt at lukke vandet af søerne og rense dem for plantevækst og mudder. Med store "svabere" skubbede skovens ansatte materialet ud i den dybe rende i midten, hvor strømmen førte mudderet ud i åen. For skovarbejderne et meget ubehageligt arbejde, fordi de risikerede at falde i de dybe huller, der var dannet i forbindelse med tørveskæret.

Sidenhen købte man et par stækkede svaner i forventning om, at de ville kunne holde plantevæksten i søerne nede.

IMG_0605_lille.jpg

Baldersbæk AddThis