Naturen

Størstedelen af Baldersbæk Plantager er karakteriseret ved fredede og naturbeskyttede arealer.

Restaurering af kilden

Af Holger Grumme

Restaureringen af kilden blev foretaget i flere omgange. I 2010 iværksatte Billund Museum, med hjælp fra en række frivillige og lokale sponsorer, en restaurering af kilden. Den blev renset op, og der blev nedlagt drænrør, der kunne lede vandet væk fra kildepladsen. Vandet blev ført til en granitsten, der var placeret centralt på kildepladsen. Her rundt om blev der anlagt en knoldebrobelægning. Endelig blev terrasserne rundt om kilden rettet op. I forbindelse med restaureringen i 2010-2014 ønskede man at nedsætte et nyt rør i kilden for at skabe et større tryk.

Det viste sig imidlertid at være svært at finde et vandtryk, der var over niveau, givetvis fordi markboringer i nærheden havde sænket vandspejlet. For at få kilden til at springe igen blev der sat et nyt rør ned i 42 meters dybde, hvor det lykkedes at finde en vandåre med et tryk over niveau. Dette var oprindelig ikke indregnet i projektet, men ved hjælp af støtte fra Gotfred Kirks Fond og Brandkassefonden Sydvest blev det muligt.

Herefter kunne der igen laves knoldebrobelægning. Man valgte at føre vandet op gennem en egestamme, så besøgende har mulighed for at slukke tørsten ved kildens vand.

Baldersbæk AddThis