Præsentation af forløbet:

Undervisningsforløbet handler om literacy i Baldersbæk Plantage. Der er således fokus på elevernes kompetencer til at danne mening med ord i en ordløs sammenhæng i en social kontekst.

Hvilket betyder, at eleverne bliver præsenteret for forskellige opgave med og uden ord. Derudover vil de blive stillet opgaver, som kræver at de bruger deres sanser og kan beskrive den bogstavløse verden ude i plantagen.  

Forløbet er udtænkt til dansk på mellemtrinnet. Se længere nede for fælles mål. Forløbet kan dog med fordel bruges tværfagligt med historiefaget.

Forløbet er opdelt i tre faser: før, under og efter besøget.

 

Tidshorisont:

Den del der hedder "Før besøget" forventes at tage 6 lektioner.

Delen "Under besøget" som foregår i plantagen tager ca. 3-5 timer.

Evaluering og afrundings delen "Efter besøget" tager 3 lektioner. 

 

Fællesmål:
Undervisningsforløbet er tænkt til dansk på mellemtrinnet (4.-6. klasse). Målene er udvalgt fra fælles mål efter 6. klassetrin. Der er udvalgt 3 konkrete målpar (Færdigheds- og vidensmål) som undervisningsforløbet tager udgangspunkt i.

1)      Fælles Mål --> Dansk --> Færdighed- og vidensmål efter 6. klassetrin --> Fortolkning --> Oplevelse og indlevelse:
- Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning
- Eleven har viden om måder at udtrykke teksters stemning på

2)      Fælles Mål --> Dansk --> Færdighed- og vidensmål efter 6. klassetrin --> Fremstilling --> Forberedelse:
- Eleven kan konkretisere ideer gennem tænkeskrivning
- Eleven har viden om tænkeskrivning, brainstorm og mindmap

 

Det skal I bruge:

Mobiltelefoner der kan aflæse QR koder.

Høretelefoner

Papir og blyant

 

Vi forventer:

At I vil overholde skiltningen med "Adgang forbudt"

 

Pris:
Det er gratis at opholde sig i plantagen og at anvende materialet.
Vi ønsker jer god fornøjelse :) 

 

Før besøget:                 Under besøget:                   Efter besøget:         Til læreren:
IMG_2197.JPG    IMG_2142.JPG       IMG_2110.jpg        modelll.jpg

Baldersbæk AddThis